Alapító Nyilatkozat és Kezdeményezésünk céljai

Jelenleg két olyan dokumentum áll rendelkezésre, ami eligazításként szolgál azt illetően, hogy a Lehet más a politika! kezdeményezés milyen elvek alapján és milyen célok érdekében szerveződik, és segít eldönteni, hogy kezdeményezésünk szellemisége találkozik-e a te politikai meggyőződéseddel, ízléseddel.A két dokumentum között a fő különbség, hogy az egyik, az Alapító Nyilatkozat az elvi alapokat rögzíti, a másik, a Kezdeményezésünk céljai pedig az ország általunk legfontosabbnak ítélt gyakorlati problémáit azonosítja, és kijelöli a konkrét megoldások irányait. A két dokumentum együtt szolgál iránymutatásul a programalkotó munka számára, amely jelenleg is zajlik.

Az Alapító Nyilatkozatban a kezdeményezés elindítói fogalmazták meg azt a több hagyományból is táplálkozó, ugyanakkor véleményünk szerint koherens értékszintézist, amely kezdeményezésünk politikai identitását adja. Az elvi alapdokumentum megfogalmazása már a közös munka több mint egy évvel ezelőtti elindulásakor szükségessé vált. Az itt olvasható dokumentum nem a leendő párt alapító nyilatkozata, hanem a párt megszervezését célzó folyamaté, amelyben kezdettől fogva sokféle politikai előélettel rendelkező ember részt vesz. Kezdettől fogva az volt a funkciója, hogy tisztázza, miben értünk egyet. 2008. február 9-én fogadta el az akkor körülbelül százfős tagság, több hónapos egyeztetési eljárás, és száznál is több módosító indítvány végigvitatása után. Azóta a tagfelvételi eljárásban használjuk: az Alapító Nyilatkozat elfogadása feltétele annak, hogy valaki kezdeményezésünk szervezeti tagjává váljon.

Kezdeményezésünk céljai című dokumentumot a Lehet más a politika! kezdeményezés nyilvánosság elé lépésére készítette a szervezet programalkotó munkacsoportja az addig elvégzett munka tanulságai alapján, egyben meghatározva a további munka fő irányait. 2008. október 8-án hoztunk nyilvánosságra. Célunk az volt, hogy röviden, de a terjedelmi keretek által lehetővé tett maximális konkrétsággal megfogalmazzunk, hogy mi az a változás, amit látni szeretnénk ebben az országban, és mit gondolunk arról, hogy ez a változás milyen közpolitikai és jogalkotási eszközökkel érhető el. Hét, szerintünk kiemelkedő fontosságú területen azonosítottuk a megoldandó problémákat és javasoltunk eszközöket a megoldásukra. Ezek a társadalmi integráció, a vidék társadalmi fenntarthatósága, a demokrácia minősége és a közélet tisztasága, a költségvetési és gazdaságpolitika, a kormányzati hatékonyság, a környezeti fenntarthatóság és hogy mit kezdjünk azzal a lehetőséggel, hogy az Európai Unió tagországa vagyunk. A dokumentum alkalmas annak bemutatására, hogy az értékválasztásainknak melyek a gyakorlati politikai következményei. Aki elolvassa, nem csatlakozikhozzánk tévedésből.

A Kezdeményezésünk céljai a Scribd-en