fbpx

Szociálpolitikai szakértő

A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja

PÁLYÁZATOT HIRDET

szociálpolitikai szakértői pozíció betöltésére

A szakértő a szociálpolitikai szakterületen tevékenykedő képviselők munkáját segíti, különösen a lakhatás, idősügy, gyermek- és ifjúság, fogyatékkal élők, kisebbségek feladatkörökkel kapcsolatban.

Feladatleírás és felelősségi kör:

 • A törvényhozási háttérmunkában való aktív részvétel: törvényjavaslatok követése és véleményezése, egyeztetés külső szakértőkkel, saját törvényjavaslatok előkésztése;
 • a képviselők parlamenti kommunikációjának támogatása: javaslattétel parlamenti megszólalásokra, reakciókra, előterjesztésekre, közlemények, beszédek írása; a sajtó és a közbeszéd monitorozása a felelős területeken;
 • a képviselők bizottsági munkájának segítése: szakbizottságok ülésein való részvétel, képviselői felkészítők írása, módosító indítványok véleményezése, saját módosító javaslatok előkészítése, szövegezése;
 • részvétel a szakpolitikai műhelymunkában és a szakterülethez tartozó stratégiai döntések előkészítésében, a párt programjával és politikai stratégiájával összhangban;
 • külső kapcsolatok építése és ápolása tanácsadói és szakértői szinten: egyeztetés a szakterületért felelős minisztériummal, háttérintézményekkel, más frakciók kabinetjeivel, érdekvédelmi- és civil szervezetekkel.

Feltételek

 • Felsőfokú végzettség;
 • elméleti és/vagy gyakorlati tapasztalat szakpolitikai, törvényhozási, közigazgatási terület valamelyikén vagy civil szervezet mellett;
 • az LMP értékrendjével való azonosulás.

Az ideális jelölt

 • Beszél legalább egy idegen nyelven (angol, francia vagy német);
 • jelentős munkabírású, feladatát képes rövid határidőkkel, magas színvonalon ellátni;
 • önálló szövegalkotásra képes szóban és írásban, kiváló kommunikációs képességekkel rendelkezik;
 • precíz szervező és csapatjátékos.

A pályázathoz csatolni kell

 • a felsőfokú végzettség igazolását;
 • a szakmai önéletrajzot;
 • a motivációs levelet a feladatkör ellátásával kapcsolatos szakmai alkalmasság kifejtésével és az elvárt bér megjelölésével.
 • Szerződési feltételek

Jogviszony:

 • megbízási- vagy munkaszerződés.
 • Munkaidő: heti 40 óra
 • Bérezés: megegyezés szerint (kérjük a pályázatban a bérezési igény jelzését).
 • Kezdés: a pályázat elbírálását követően

Jelentkezés

A pályázatokat 2018. október 10. 24:00-ig elektronikus úton kell benyújtani a pályázat@lehetmas.hu címre. A tárgy mezőbe kérjük, írja be: „szociálpolitikai szakértő”.

A pályázat elbírálása

A legjobbnak ítélt pályázatok kerülnek a kiválasztás második körébe. A második körben szóbeli meghallgatásra kerül sor, melyről külön értesítést küldünk.
A pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap.

Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából ezúton tájékoztatjuk a pályázatra jelentkezőket, hogy az adatkezelés célja a megfelelő munkaerő kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja a jelentkező hozzájárulása. A kezelt adatok köre: a pályázati anyagban/önéletrajzban szereplő személyes adatok. A pályázatra megküldött anyagok megőrzésére eredménytelen pályázatok esetén a pályázati eljárás lezárultát (az állás betöltését) követő 30 napig kerül sor, ezt követően a teljes pályázati anyag megsemmisítésre kerül.
A személyes adatok kezelője a Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportjának Hivatala (postacím: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19., telefon: +36-1-441-4540).
Az adatkezelő képviselője: Sipos Nikoletta hivatalvezető (+36-1-441-5156, lmp@parlament.hu).

2018-10-03T12:12:39+00:00 2018. 10. 01.|Álláspályázatok|