15 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz:
Az LMP nyilatkozata Magyarország EU-csatlakozásának 15. évfordulójára

Az Európai Unió számunkra közös értékeket, közös felelősséget, közös kihívásokat jelent.

Az Európai Unió számunkra nem elsősorban és csak „Brüsszelt”, az intézmények rendszerét jelenti, hanem a helyben létrejövő kezdeményezéseket, a polgárokat, közösségeket, ahogy a közös kultúránkat és az emberi szabadságjogok szilárdságát is. Amíg a Brüsszelben felhalmozódott hatalom nem lesz átlátható és elszámoltatható, nem lesz felelős az európai polgárok kisközösségeinek, addig nem is lehet az EU-ba vetett bizalmat visszaszerezni.

Az észak-dél szakadék, a növekedési hajsza és a globális szabadkereskedelmi rendszer visszásságai, a korrupció közvetlenül felelősek a földtörténeti léptékű környezetrombolásért, az elemi ínség, a háborús konfliktusok és a terrorizmus terjedéséért. Az LMP szerint korunk legjelentősebb társadalmi-gazdasági kihívását az emberi tevékenység által okozott globális éghajlatváltozás jelenti. Biztosítanunk kell ezért, hogy az európai országokban az egészséges természeti környezet megmaradjon a következő generációk számára is. Mert Európa zöld lesz, vagy nem lesz!

Az európai integráció sikerét nem a központosítás, hanem a népek, nemzetek, országok és régiók közötti szorosabb kapcsolatok hálózata segíti, nem a központi bürokrácia növelése, hanem az uniós intézmények és szervezetek átlátható működése, a részvételi demokrácia és a szubszidiaritás elvének érvényesítése, beleértve a nemzeti parlamentek hatékonyabb bevonását is a kormányzat brüsszeli tevékenységének elszámoltatásában. Világos határokat kell szabni az EU és a kormányzat felelősségének.

Ugyanakkor helyeselnénk az unió hatáskörének kiterjesztését olyan területeken, mint a környezet- és egészségvédelem vagy a társadalmi különbségek mérséklése. A közös Európában, a négy szabadság közül számunkra a legfontosabb maga az ember, akit sokszor „csak” „munkaerőnek” neveznek. De ez a szakképzett munkaerő nekünk magyarok millióit jelenti, akik elvándorlásának mérséklése érdekében is támogatjuk a közös európai szociális minimum elfogadását. Ennek részeként egy, a nemzeti jövedelemmel arányos közös európai minimálbér-szabályozásra van szükség. Politikai közösségünk alapvetése, hogy nem a tőke Európáját, hanem az emberek Európáját kell felépítenünk. Az LMP olyan Európát szeretne teremteni, amelyben az emberek képviselete megelőzi a nemzetközi gazdasági érdekeket.