fbpx
Ez az LMP 2018-09-29T08:00:24+00:00

Rólunk

2009-ben alakultunk párttá, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy beteljesítsük a rendszerváltás utáni politika be nem tartott ígéreteit. Zöldpártként határoztuk meg magunkat, melynek három alappillére a részvételi és képviseleti demokrácia minősége, a társadalmi igazságosság, valamint a környezetvédelem és az ökológiai fenntarthatóság. 2011 novemberébe óta az Európai Zöld Párt teljes jogú tagjai vagyunk.
Büszkék vagyunk arra, hogy – a magyar politikai palettán egyedüliként – soha nem adtuk fel elveinket, mindig tartottuk magunkat eredeti küldetésünkhöz. A 2010-es, és 2014-es országgyűlési választásokon a választók bizalmából a parlamentben képviseljük a magyar emberek érdekeit. Ugyanígy a választópolgárok akaratából számos önkormányzati képviselőt adtunk a helyi döntéshozó testületekbe, és az Európai Parlamentben is van delegált tagunk.
A 2018-as választásokra az Új Kezdet párttal összefogva készülünk. Ennek alapját az ország problémáit megoldani képes Megújuló Magyarország programja adja. Miniszterelnök-jelöltünk Szél Bernadett, aki a jelenleg regnáló miniszterelnök legesélyesebb ellenzéki kihívója.

Szervezeti felépítés

A Lehet Más a Politika szervezeti felépítését a hierarchia minimalizálásával, a minél hatékonyabb részvétel szellemében alakítottuk ki.

Az LMP minden tagja része egy területi szervezetnek, bekapcsolódhat a szakmai műhelyek, projekt-csapatok és munkacsoportok munkájába, valamint közvetlenül részt vehet az LMP legfőbb döntéshozó szerve, a Kongresszus ülésein.

Az LMP politikai vezetését a kongresszus által választott 9 fős testület, az Országos Elnökség látja el. Az elnökség jelöli ki a szakmai műhelyek, munkacsoportok, projekt-csapatok és területi szervezetek munkájának irányait, valamint felügyeli az operatív szervezet tevékenységét. Az elnökségben a két társelnök, a titkár és 6 a Kongresszus által megbízott tag vesz részt.

Az Országos Politikai Tanács feladata, hogy segítse az országos választmányt a párt Alapító Nyilatkozatában szereplő politikai célok elérésében, két Kongresszus között ellenőrizze az Országos Elnökség munkáját, véleményezze a párt szerveinek politikai tevékenységét, elősegítse a párt testületei és szervezetei közötti együttműködést, valamint részt vegyen a jelöltállításban.

Az Etikai Bizottság biztosítja, hogy a párt és az országgyűlési képviselőcsoport az alapdokumentumoknak megfelelően tevékenykedjenek, őrködik a párttagok jogainak érvényesülésén, közreműködik a párttagok közötti konfliktusok megszüntetésében, etikai vétségek esetén pedig fegyelmi eljárást folytat le.

Számvizsgáló Bizottság folyamatosan ellenőrzi a párt gazdálkodását, vagyonkezelését és pénzügyeit, megvizsgálja és véleményezi az éves költségvetést, valamint ellenőrzi a párt országgyűlési képviselőcsoportjának és a pártalapítvány gazdálkodását.

A mindennapi működést az elnökség által kinevezett pártigazgató irányítja: felügyeli a munkacsoportok munkáját, szükség szerint projekt-teameket hoz létre, és tájékoztatja tevékenységéről az elnökséget.

A szakmai műhelyek az egyes szakterületek elveit és stratégiáit dolgozzák ki az elnökség által meghatározott irányvonalak mentén. Az LMP minden tagjának lehetősége van bekapcsolódni az őt érdeklő szakterületen folyó munkába. Jelenleg a következő műhelyek működnek:

 • Programalkotás; ezen belül társadalom, gazdaság, demokrácia, környezet és globalizáció műhely
 • Stratégiaalkotás és politikai elemzés
 • Társadalmi kapcsolatok
 • Nemzetközi kapcsolatok
munkacsoportok a szervezet állandó operatív működését biztosítják, az operatív igazgató irányítása alatt. Az alábbi munkacsoportokban folyik a munka a pártban:
 • Pénzügyi munkacsoport
 • Informatikai munkacsoport
 • Jogi munkacsoport
 • Sajtó – PR munkacsoport
 • Marketing-promóció munkacsoport
 • Hálózatépítés – HR munkacsoport
 • FR – forrásszervező munkacsoport

projekt-csapatok meghatározott feladatra jönnek létre, működési idejük és költségkeretük rögzített. A projekt-csapatokat a felügyeletet is ellátó operatív igazgató által megbízott projektvezető állítja fel.

Ha közelebbről is érdekel a tevékenységünk akkor olvasd el Alapító nyilatkozatunkat és szakpolitikai dokumetumainkat  is.