“Amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatiag a Fidesz legfőbb politikája.”

– Lánczi András

Magyarországon a rendszerszintű korrupció végletekig aláásta a morális rendet. Az elfolyt közpénz-milliárdok pedig fájóan hiányoznak az oktatásból, az egészségügyből és a fejlesztési forrásokból. A korrupció jelenlegi mérete hazánk jövőjét éli fel és veszélyezteti.

A mély sebek begyógyítására az LMP antikorrupciós 11 pontja a komolyan vehető fellépéshez szükséges legfontosabb módosításokat tartalmazza. Számos megoldás létezik, amelyek növelnék a korrupt szereplők lebukásának kockázatát, illetve megnehezítenék a korrupt gyakorlatok fenntartását. Az LMP 2010 óta számos ilyen javaslatot tett, és a sokszori elutasítás ellenére folyamatosan felülvizsgálja és újra meg újra a parlament elé terjeszti ezeket.

Az LMP korrupció megelőzését és feltárását segítő legfontosabb módosítási javaslatai:

 1. Megakadályozzuk, hogy a lobbi hozza a törvényeket!
  A gazdasági érdekérvényesítés szabályozása, kiterjesztve a szocialista kormányok alatt már létezett, de komolyan akkor sem vett nyilvánossági szabályokat (a lobbitalálkozók és -kapcsolatfelvételek, valamint a lobbianyagok nyilvánossága), valamint ésszerűsítve a lobbisták és lobbicégek nyilvántartását.
 2. Átláthatóvá tesszük a közpénzek útját!
  A közpénzből kötött szerződések teljes és azonnali, a szerződési érvényesség feltételét jelentő közzététele.
 3. Nyilvánosságra hozzuk az állami pályázatok teljes anyagát!
  Az uniós támogatásokkal és a nemzeti vagyon hasznosítására vagy közfeladat ellátására vonatkozó szerződések (közbeszerzés, koncesszió vagy bármely más konstrukció szerinti) megkötésére vonatkozó eljárások teljes nyilvánosságának megteremtése a teljes pályázati/közbeszerzési dokumentáció közzétételével, a nagyberuházások esetében a teljes alvállalkozói lánc nyilvánossá tételével.
 4. Betiltjuk a kormányzati propagandát!
  A burkolt pártfinanszírozás visszaszorítása érdekében a fizetett állami és önkormányzati, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok által megrendelt propaganda közzétételének teljes tilalma, illetve ezen cégek egyéb médiavásárlásainak piaci versenykörülmények közé történő korlátozása.
 5. Tiltjuk az összefonódásokat a közbeszerzéseknél!
  A jelenleginél jóval részletesebb összeférhetetlenségi szabályok a közbeszerzés előkészítésében vagy az arról való döntésben részt vevő személyek közötti érdek-összefonódás kizárására, így különösen a közeli hozzátartozók körére.
 6. Végleg felszámoljuk az offshore-ozást!
  Az átlátható tulajdonosi háttérrel nem rendelkező céges érdekeltségek kizárása a kormánytagok és köztisztviselők számára, illetve az offshore cégekkel való szerződéskötés teljes, a meglévő szerződésállomány felülvizsgálatát is megkívánó tilalma a közszférában.
 7. Nyilvánossá hozzuk a cégek tulajdonosi körét!
  A nem átlátható tulajdonosi szerkezetű cégek hazai cégtulajdona esetén a tényleges tulajdonos kötelező cégnyilvántartási bejelentése.
 8. Megerősítjük és autonómmá tesszük az Állami Számvevőszéket!
  Az Állami Számvevőszék megerősítése, antikorrupciós feladatainak bővítése (kötelező utóvizsgálatok korrupciós ügyekre, korrupciós kockázattérkép elkészítése, a korrupciós jellegű közérdekű bejelentések érdemi vizsgálata).
 9. Büntetőjogi védelmet adunk az átláthatóságnak és a korrupció felfedésének!
  A jogszabályi közzétételi kötelezettségek elmulasztásának önálló bűncselekménnyé tétele, a vesztegetési bűncselekményekben feljelentési kötelezettség a vesztegetésben érintett cégek vezetői számára.
 10. Az oknyomozó cikkeket kivizsgáltatjuk!
  A média- és sajtótermékek watchdog funkciójának erősítése az oknyomozó riportokban feltárt cselekmények és mulasztások bizonyíthatóságának hivatalbóli ügyészségi vizsgálata, és ezek eredményéről a nyilvánosság rendszeres tájékoztatása – az ügyészség ne mondhassa, hogy nem olvas újságot.
 11. A nyomozóbírói intézmény bevezetése!
  Az ügyészségi vezetők által elkövetett bűncselekmények nyomozására nyomozóbírói intézmény bevezetése, hogy a legnagyobb súlyú jogsértések esetén kiemelt jelentőséggel bíró büntetőjogi felelősség megállapítása a közvádért felelős ügyészi szervezet vezetése tekintetében is minden esetben megtörténhessen.

Tudj meg többet: