A Lehet Más a Politika országgyűlési frakciójának nyilatkozata
az Európa-nap alkalmából

2018. május 9.

  1. Az Európai Unió számunkra nem elsősorban és csak „Brüsszelt”, az intézmények rendszerét jelenti, hanem a helyben létrejövő kezdeményezéseket, a polgárokat, közösségeket, ahogy a közös kultúránkat és az emberi szabadságjogok szilárdságát is. Amíg a Brüsszelben felhalmozódott hatalom nem lesz átlátható és elszámoltatható, nem lesz felelős az európai polgárok kisközösségeinek, addig nem is lehet az EU-ba vetett bizalmat visszaszerezni.
  2. Az EU, bár eddig a legsikeresebb konfliktuskezelési rendszer, nemcsak előnyöket jelenthet, hanem sokszor érdekellentéteket is. Hiszen a helyi szinten jelentkező konfliktusok, bajok megoldásához a látszat ellenére sem elegendőek az egyedi intézkedések. A menekültválság mindenki számára világossá tette, hogy összetett problémákat nem lehet egy csapásra megoldani. Ehhez átfogó intézkedésekre, hatékony cselekvésekre van szükség. Éppen ezért támogatjuk a menekültválság kezelésére szolgáló hosszú távú stratégia kidolgozását és annak hatékony megvalósítását. Támogatjuk a közös határvédelem és általában a közös védelmi politika megteremtésére irányuló erőfeszítéseket és az egységes kül- és védelmi politikát.
  3. Az észak-dél szakadék, a növekedési hajsza és a globális szabadkereskedelmi rendszer visszásságai, a korrupció közvetlenül felelősek a földtörténeti léptékű környezetrombolásért, az elemi ínség, a háborús konfliktusok és a terrorizmus terjedéséért. Napjainkban mindez az emberiség történetének legnagyobb arányú népvándorlásához vezetett. Éppen ezért a nyugat erkölcsi kötelessége, felelőssége és persze érdeke is, hogy mindent megtegyen azért, hogy a nyomorúság különböző válfajai elől menekülő embermillióknak a saját szülőföldjükön jusson biztonságos megélhetés. Az álmegoldások helyett a Nyugatnak is ki kell lépnie saját komfort-zónájából!
  4. Az EU bár deklaráltan értékközösség, de az egységtörekvések sikerét szerintünk nem az egyformaság szolgálja, hanem a földrész páratlan kulturális és politikai sokszínűségének megőrzése. Az európai integráció sikerét nem a központosítás, hanem a népek, nemzetek, országok és régiók közötti szorosabb kapcsolatok hálózata segíti, nem a központi bürokrácia növelése, hanem az uniós intézmények és szervezetek átlátható működése, a részvételi demokrácia és a szubszidiaritás elvének érvényesítése, beleértve a nemzeti parlamentek hatékonyabb bevonását is a kormányzat brüsszeli tevékenységének elszámoltatásában. Világos határokat kell szabni az EU és a kormányzat felelősségének.
  5. Ugyanakkor helyeselnénk az unió hatáskörének kiterjesztését olyan területeken, mint a környezet- és egészségvédelem vagy a társadalmi különbségek mérséklése. A közös Európában, a négy szabadság közül számunkra a legfontosabb maga az ember, akit sokszor „csak” „munkaerőnek” neveznek. De ez a szakképzett munkaerő nekünk magyarok millióit jelenti, akik elvándorlásának mérséklése érdekében is támogatjuk a közös európai szociális minimum elfogadását. Ennek részeként egy, a nemzeti jövedelemmel arányos közös európai minimálbér-szabályozást is üdvözölnénk, egyidejűleg összehangolnánk a tagállamok adópolitikáját, valamint a munkajogi szabályokat.
  6. Az EU nem tökéletes, mégis az egyén és a közösség számára is demokratikus, intézményes kereteket biztosít érdekeinek érvényesítésére. Még ha ez sokszor láthatatlan is marad.