fbpx
Országos elnökség 2018-11-04T19:40:17+00:00

Országos elnökség

A Lehet Más a Politika vezetését a 9 tagú elnökség látja el.

Az elnökség tagjai:

facebook | email

Dr. Keresztes László Lóránt
társelnök

1975-ben születtem. Pécsett élek feleségemmel, és két gyermekemmel. Okleveles közgazdász vagyok. Évekig dolgoztam programozóként, térinformatikusként és projekt koordinátorként. A PTE-n földtudományok tudományterületen szereztem PhD-fokozatot. Levelezős doktoranduszként elsősorban közlekedésföldrajzi, településföldrajzi, munkaerő-piaci kérdésekkel foglalkoztam. 2009-ben aktivistaként támogattam a frissen megalakult Lehet Más a Politika pártot, 2010-ben tagként is csatlakoztam. 2010-ben és 2014-ben Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati képviselőjévé választották, mindkét ciklusban a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság tagjaként dolgoztam. 2015-től 2018-ig az EU Régiók Bizottságának rendes tagja voltam, ahol a gazdaságpolitika (ECON) és a természeti erőforrások (NAT) szakbizottságokban dolgoztam.

facebook | email

Demeter Márta
társelnök

Budapesten születtem 1983-ban. A Corvin Mátyás Gimnáziumot követően tanulmányaimat 3 évig folytattam a Gábor Dénes Főiskolán. 2012-2014 között a Zsigmond Király Főiskola BA politológia szakát végeztem el, majd 2014-2016 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem MA biztonság- és védelempolitika szakán tanultam. 2016-ban államvizsgát tettem és abszolutóriumot szereztem. 2007-ben léptem be az MSZP-be, és 2012-től a párt Országos Elnökségének tagja voltam. 2017. február 1-én kiléptem az MSZP-ből, és szeptemberig független képviselőként tevékenykedtem. 2017. szeptember 1-jén csatlakoztam az LMP frakciójához. A közügyek iránt elkötelezett emberként fontosnak tartom a társadalmi igazságosságért való küzdelmet.

Fő szakpolitikai területem a kül- és biztonságpolitika, jelenleg a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnöke vagyok. 

facebook | email

Kanász-Nagy Máté
titkár

1986-ban születtem Budapesten, az ELTE-n végeztem szociálpolitikusként 2010-ben. Különböző szakmai projektek mellett 2011-től az LMP frakciónál dolgoztam tanácsadóként. 2015-től ifjúsági szakszóvivő, 2017-től szóvivő vagyok, 2018 májusában pedig az Országos Elnökség titkárává választott a párt kongresszusa. Már a szociálpolitika szakot is azért választottam, mert felháborítottak a társadalmi igazságtalanságok. Ezen akarok változtatni, nemcsak a háttérből, hanem a frontvonalból is. 2010 óta vagyok aktív párttag, több választáson is indultam jelöltként lakóhelyemen, Újpesten. Alapítója voltam az ifjúsági szervezetnek, dolgozom a párt szakpolitikai műhelyében és oktatáspolitikai kabinetjében. Tagja vagyok LMP-s delegáltként az újpesti önkormányzat Népjóléti bizottságának.

facebook | email

Hajdu Mária

A Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem, nyelvtanárként dolgozom. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy amíg az ellenzék részletkérdésekkel van elfoglalva, a kormánypárt pedig a nemzeti érdekre hivatkozva hozza meg jobb-rosszabb döntéseit, addig nem lesz változás. Azt szeretném, hogy mi, LMP-sek folytassuk utunkat, hogy a magyar érdekeket szem előtt tartva dolgozzunk. Ezen dolgoztam az LMP választmányi tagjaként, területi elnökként, az Országos Politikai Tanács elnökségi tagjaként és emlékezetpolitikai szakszóvivőként az elmúlt években. 2014 óta a Hegyvidéki Önkormányzat képviselője, 2018 májusától pedig az LMP Országos Elnökségének tagja vagyok.

email

Prof. Dr. Józsa László

Egyetemi tanár vagyok, kutatási szakterületem a marketing, s azon belül a marketingstratégia, Veszprémben élek. Vezettem tanszékeket, voltam kari dékán, tanítottam és tanítok külföldön és Magyarországon, számos általam irányított hallgató szerzett PhD címet az elmúlt 15 év során. Az LMP munkáját 2013 óta segítem, az Országos Politikai Tanács elnökségének tagja voltam idén májusig, amikor az Országos Elnökség tagjává választott a párt Kongresszusa.

facebook | instagram | email

Kendernay János

Nemzetközi kapcsolatokkal, diplomáciával és európai együttműködéssel foglalkozom lassan három évtizede. Egy olyan generáció tagja vagyok, akik számára a rendszerváltozás egy szabad és független országot és a büszke polgári lét ígéretét jelentette: visszakapcsolódást azokhoz az együttműködési keretekhez, amelyekhez hazánk korábban szervesen tartozott. Az LMP Külügyi Kabinet vezetőjeként, illetve az Európa Műhely vezetőjeként azért dolgozom, hogy Magyarországon helyreállhasson a nemzeti konszenzus nemzetközi kapcsolatainkban. Célom, hogy sok elvándorolt magyar honfitársunk visszataláljon Magyarországra. Velük közösen építhetünk egy modern, igazságos, egészséges, innováción és kreatívitáson alapuló országot. 2018 májusától az LMP Országos Elnökségének tagja vagyok. 

facebook | email

 Kis-Szeniczey Kálmán

Kiskunfélegyházán születtem 1967-ben városalapító, redemptus családok leszármazottjaként. Gödöllőn szereztem okleveles agrármérnöki, majd térség- és vállalkozásfejlesztési menedzser diplomát. Egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó vagyok, 17 éve biotermelő. A politikával, közélettel a rendszerváltás óta – akkor még egyetemistaként – kezdtem foglalkozni. A családból hoztam, a génjeimben hordozom a föld, a természet, a haza, valamint az igazság szeretetét és tiszteletét. Éppen ezért küzdök a társadalmi-gazdasági különbségek mérséklésért, a túlzott egyenlőtlenségek csökkentésért és a helyi közösségek megerősítésért. Szívügyem a vidék és a gazdatársadalom. Az LMP-nek 2009 óta vagyok tagja, a párt színeiben a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés képviselője. Az Országos Politikai Tanács elnökségi tagjakként aktívan részt vállaltam a párt stratégiájának és programjának alakításában. Társadalmi munkában egy helyi környezetvédelmi alapítvány kuratóriumának elnökségi feladatait is ellátom.

email

 Pálvölgyi Miklós

2002-ben a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán diplomáztam.
Jelenleg ügyvéd vagyok, az LMP Igazságügyi Kabinetjének vezetője, illetve számos ügyben ellátom a párt és az országgyűlési frakció jogi képviseletét.
2018 májusától az LMP Országos Elnökségének tagja vagyok.

facebook | instagram | email

Turcsán Szabolcs

A kecskeméti református gimnáziumban érettségiztem, Szegeden szereztem magyartanári diplomát, és életem nagyobb részében ifjúságsegítőként dolgoztam. Egyike vagyok a párt alapítóinak, 2008 óta veszek részt a párt által szervezett megmozdulásokon, tiltakozásokon, eseményeken (karácsonyi láncolás, földrablás elleni tiltakozások, stb.). 2018 májusától az LMP Országos Elnökségének tagja vagyok.