Országos elnökség 2018-03-12T08:17:30+00:00

Országos elnökség

A Lehet Más a Politika vezetését a 9 tagú elnökség látja el.

Az elnökség tagjai:

facebook | vagyonnyilatkozat | hozzátartozók vagyonnyilatkozata

Szél Bernadett
társelnök

Szél Bernadett, az LMP társelnöke. 1977. március 9-én született Pécsett. Zalaegerszegen járt középiskolába, majd 2000-ben közgazdászként végzett a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén, ahol szociológiából 2011-ben doktori címet szerzett. Németországban statisztikát tanult. Dolgozott a versenyszektorban, a Philip Morris Magyarország Kft.-nél a fiatalok dohányzás prevenciós programját szervezte, majd a Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatóhelyek Irodájánál volt fiatal kutató, később a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa lett. Tudományos előélete során több olyan témával foglalkozott, amely az LMP számára is hangsúlyos, így például korrupció-kutatás, alternatív közgazdaságtan, családszociológia. Angol és német nyelven beszél. A Lehet Más a Politikának (LMP) 2010 óta tagja, korábban a Humanista Mozgalomban tevékenykedett. A 2010-es országgyűlési választáson egyéni képviselőjelöltként országosan a legjobb eredményt érte el az LMP indulói közül, majd az önkormányzati választáson polgármester-jelölt volt Budakeszin. A 2011-es tisztújításon a kongresszus az LMP szóvivőjévé választotta. 2013 tavaszáig az LMP Pilis-Budavidéki területi szervezetének választmányi tagja volt. 2013 márciusa óta az LMP társelnöke. Parlamenti mandátumát 2012. február 2-án országos listáról, kongresszusi döntés nyomán szerezte. Az Országgyűlés Foglalkoztatási- és Munkaügyi Bizottságának tagja és a Rehabilitációs albizottság elnöke volt. 2013 februárjától az LMP képviselői csoportjának vezető-helyettese, 2013 szeptemberétől frakcióvezető-helyettes. 2014 májusától az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának tagja. A frakción belül foglalkoztatáspolitikai, család- és szociálpolitikai, nemi esélyegyenlőségi, roma integrációs, fogyatékosügyi, valamint energiaapolitikai kérdésekkel is foglalkozik. Családos, férjével és két kislányával Budakeszin él.

facebook | vagyonnyilatkozat | hozzátartozók vagyonnyilatkozata

dr. Hadházy Ákos
társelnök

1974-ben született Debrecenben. Gyermekéveit egy kis tolnai faluban, Fácánkerten töltötte. A pécsi Leőwey Gimnázium német tagozatán érettségizett, majd az Állatorvostudományi Egyetemen diplomázott, egy szemesztert Tempus ösztöndíjjal a giesseni Justus Liebig egyetem állatorvosi karán teljesített. 1998 óta Szekszárdon dolgozik magánállatorvosként. Nős, három gyermeket nevel. Édesapja ugyancsak állatorvos volt és a rendszerváltás után az újjáalakult Kisgazdapárt Tolna megyei elnöke.

2006 és 2014 között Szekszárdon fideszes önkormányzati képviselő, a gazdasági, majd a kulturális bizottság tagja. 2013-ban a trafiktörvény végrehajtása és a korábbi helyi és országos korrupciós ügyek elleni tiltakozásul kilépett a Fideszből. A 2014. őszi önkormányzati választáson az ellenzéki pártok által támogatott polgármester-jelölt Szekszárdon. Tagja a Korrupcióellenes Szövetségnek.2014 óta az LMP tagja, 2015 óta a párt antikorrupciós szakszóvivője. Kiemelt figyelmet szentel az európai támogatásokat érintő rendszerszintű visszaélések felderítésének.

1992 óta a szekszárdi református gyülekezet helyettes kántora.

facebook | blogja | vagyonnyilatkozat | hozzátartozók vagyonnyilatkozata

Sallai R. Benedek
titkár

Sallai Róbert Benedek (Mezőtúr, 1974. augusztus 13.) magyar természetvédelmi mérnök, biogazdálkodó, politikus. A rendszerváltást követően a zöldmozgalom aktív résztvevője, elsősorban a Nimfea Természetvédelmi Egyesületben tevékenykedett. 1998 és 2002 között, valamint 2010-től túrkevei önkormányzati képviselő. A 2014-es országgyűlési választáson a Lehet Más a Politika országos listájáról szerzett parlamenti mandátumot. Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke.

Életpályája
Általános iskolai tanulmányait Túrkevén végezte, majd a szolnoki Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában tanult. 1993-ban érettségizett a Ványai Ambrus Gimnáziumban. Sorkatonai szolgálatának teljesítése a túrkevei önkormányzatnál kezdett el dolgozni szociális előadóként, itt elsősorban gyámügyi és szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozott. 1996-tól a karcagi önkormányzati művelődési központjában volt szakművelődési előadó. Emellett 1995-től a Nimfea Természetvédelmi egyesület központi irodájának vezetője lett. Itt 1999-ig tevékenykedett, majd saját céget alapítva foglalkozott természetvédelmi kérdésekkel. 2003 és 2006 között a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában tanult és természetvédelmi mérnöki diplomát szerzett, ezt követően környezetvédelmi jogi tanulmányokat folytatott. Ezenkívül többek között méhészi, lovas sportoktatói és vadgazdálkodási képesítéseket is szerzett. 2005-ben visszatért a Nimfeához, az egyesület ügyvezetőjének választották, pozícióját 2014-ig viselte. Saját gazdaságot irányít mezőgazdasági vállalkozóként.
Munkái mellett számos kormányzati környezetvédelmi szakértői testület tagja, valamint 2004 és 2005 között a Természeti Örökségünk Alapítvány kuratóriumának tagja, 2007 és 2009 között az Országos Környezetvédelmi Tanács, illetve 2009 és 2010 között a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának tagja. 2002 és 2005 között a Magyar Természetvédők Szövetsége elnökségi tagja volt. Ezenkívül szerepet vállalt a közéletben is: a Herman Ottó Természetvédő Kör színeiben (amelynek 1992 és 1998 között elnöke volt) 1998-ban túrkevei önkormányzati képviselővé választották. Mandátumát 2002-ig viselte. 2010-ben újra önkormányzati képviselő lett.
2008-ban a Lehet Más a Politika társadalmi kezdeményezés, majd 2009-ben a párt alapító tagja volt. Az alapítástól 2010-ig az országos választmány tagjaként és 2010-ben egyik szóvivőjeként tevékenykedett. 2012-ben kilépett a pártból, majd egy évre rá visszatért. A 2014-es országgyűlési választáson pártja országos listájának negyedik helyéről mandátumot szerzett. Emellett 2013-ban az LMP pártalapítványa, az Ökopolisz Alapítvány kuratóriumának tagja lett.

A Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke.

facebook | vagyonnyilatkozat

Ábrahám Júlia

1966-ban született Győrben, itt végezte a középiskolát, majd az érettségi vizsgát követően költözött Budapestre. Először a Testnevelési Egyetemen szerzett középiskolai testnevelő tanár diplomát, később elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karát. 2005-2009 között a Semmelweis Egyetem 5. sz. Doktori Iskolájában doktorandusz képzésben vett részt. Pályakezdőként egy rákbetegek holisztikus gyógymódjaival foglalkozó alapítvány munkatársa, majd egy testkultúra klub vezetője lett. 1996-tól egy sportszakember-képzéssel foglalkozó felnőttképzési intézmény igazgatója, valamint oktatási szakértőként, szaktanácsadóként dolgozik. 2010-2015 között az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetében tanított. 2014-ben lépett be a pártba, ahol az Országos Politikai Tanács kongresszusi delegáltja, majd elnökségi tagja lett. A LMP egészségügyi és sport szakszóvivője.
Három gyermekével és férjével Budapest III. kerületében él.

facebook | vagyonnyilatkozat

Ferenczi István

1975-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Karinthy Frigyes Gimnáziumban és az angliai Warwick School-ban folytatta, ahol politikatudományt, közgazdaságtant, angol irodalmat és zenét tanult. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán angol nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett.Tanárként dolgozott általános- és középiskolákban, a köz- és az alapítványi szférában egyaránt. Fordítóként zöld szervezetek szakmai és kommunikációs anyagaival foglalkozott. Csoportsegítőként, képzőként az emberi jogok, a hatékony csapatmunka és a lakóhelyi szintű közösségszervezés előmozdításán munkálkodik.A 2000-es évek elejétől aktív a közéletben. Polgári szolgálatát a Szivárvány Misszió Alapítványnál töltötte. Tagja volt a Zöld Demokratáknak, alapítója a Zöld Fiataloknak . Önkéntesként, alkalmazottként vagy alkalmi szerződéses partnerként dolgozott a Tudatos Vásárlók Egyesületének, az Energiaklubnak, a Védegyletnek, a Greenpeace-nek és a Zöld Pók Alapítványnak. Stábtag volt a Lehet Más a Világ! aktivista-hálózatban, munkatárs az lmv.hu portálnál.Az LMP-nek a kezdetek óta tagja. A 2010-es parlamentbe jutásig volt aktív, majd a 2013-as szakadás után lett újra tevékeny a pártban. 2014-ben az országgyűlési és az önkormányzati választásokon is indult, jelenleg Kispest önkormányzati képviselője, a fenntartható fejlődés tanácsnoka.

Politikai identitásának alapja az ökológiai szemlélet. A civil közéleti és a pártpolitikai munkában egyaránt az állampolgári részvétel elmélyítésén és kiszélesítésén dolgozik.
Feleségével és fiával Kispesten, Wekerletelep szomszédságában él. Vegetáriánus, a kerékpárok bolondja.

facebook | vagyonnyilatkozat

Schmuck Erzsébet

1954-ben született Nagykátán. Gimnáziumi tanulmányait Budapesten, a Szerb Antal Gimnáziumban végezte, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezett diplomát. Az Egyetem elvégzése után a MÁV Budapesti Igazgatóságon dolgozott 2 évig. Pályája korai szakaszán kezdett el környezet- és természetvédelemmel foglalkozni. 1984-ben a KISZ Környezetvédelmi Ifjúsági Tanácsának titkára lett. Segédkezett a zöld civil társadalom létrehozásában, alapító tagja volt a Magyar Természetvédők Szövetségének, melynek 2002-ig az elnöki feladatait is ellátta. A 90-es évek elején kapcsolódott be a hazai és nemzetközi környezetpolitikai és a fenntarthatósággal foglalkozó globális szakmai és együttműködési folyamatokba. Részesévé vált annak a nemzetközi civil hálózatnak, amely fellépett a neoliberális gazdaságpolitika ellen és a fenntartható társadalmak megvalósítását, a fenntartható fejlődést tűzte ki célul. 1996-2002 között tagja volt a legnagyobb európai környezetvédelmi civil szervezet, az Európai Környezetvédelmi Iroda elnökségének, melynek 2 évig társelnöki feladatait is ellátta. Ugyanebben az időszakban tagja és két évig elnökhelyettese volt az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak. Civil szervezeti vezetőként az ezredfordulón kezdett el mélyebben foglalkozni az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásaival, különös tekintettel a környezetvédelmi, természetvédelmi és fenntarthatósági feladatokra. Nagyobb, sok országot átfogó projekteket is vezetett, melyek célja a civil szervezetek felkészítése volt az európai uniós tagságra. E tevékenységgel és az ennek során megszerzett tudással, tapasztalattal függött össze, hogy 2002 tavaszán felkértek, legyen a Környezetvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára. 2003 őszéig látta el az EU integrációs, a nemzetközi, a környezetpolitikai és fenntarthatósági ügyekért felelős helyettes államtitkári feladatait. 2004 és 2008 között ismét civilként, a Magyar Természetvédők Szövetsége társelnöke lett. 2008-ban, új kihívásként az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsa létrehozásán munkálkodott, 2008. augusztusától ennek titkárságát vezette 2010. év végéig. Ezen időszak egyik fontos eredménye volt a „Jövőkereső” című, a hazai fenntartható fejlődési politika megalapozását célzó dokumentum megalkotása és társadalmi vitája. 2011-től részben civil ügyekkel, részben zöld politikával foglalkozott. A Lehet Más a Politika létrehozásának egyik kezdeményezője volt, majd a párt alapító tagja lett. 2013-ban egy rövid ideig ellátta az országos választmány titkári feladatait. Aktívan közreműködött a párt nemzetközi tevékenységében. A 2014. évi országgyűlési választásokon az LMP országgyűlési képviselőjelöltje lett Budapesten a 14. oevk-ban (XVII. kerület). A párt országos listájáról országgyűlési képviselő lett. Az Országgyűlés jegyzője és a Költségvetési Bizottság alelnöke, illetve alelnöke az Interparlamentáris Unió Magyar Tagozatának. A frakción belül uniós, kül- és biztonságpolitikai, nemzetközi fejlesztési, globális fenntarthatósági politikai, fejlesztéspolitikai, közlekedési, fogyasztóvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. 2011. augusztus óta Róna Péterrel közösen látják el az Ökopolisz Alapítvány társelnöki feladatait. Budapesti képviselőjelöltsége ellenére erős szálakkal kötődik a vidékhez, a természethez, 15 éve részben Budapesten, részben egy kis borsodi faluban él.

facebook | vagyonnyilatkozat

Ungár Péter Károly

1991-ben született Budapesten. A Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett, tanulmányait az Edinburgh-i Egyetemen folytatta, majd a Közép-Európai Egyetemen végezte földrajz, illetve környezettudomány és környezetpolitika szakon. Jelenleg az ELTE földrajztudományi doktori iskola doktorandusza.

A Lehet Más a Politika aktivistája 2010-ben lett, a pártba 2013-ban lépett be. A párt nemzetközi titkára lett, később beválasztották az Európai Zöld Párt elnökségébe. Jelenleg a párt külpolitikai szakszóvivője és II. kerületi önkormányzati képviselője.

A reflektor.hu alapítója és munkatársa.

facebook | vagyonnyilatkozat

Komlósi Csaba

1968-ban született a Nógrád megyei Pásztón, gyermekkorát Nagybátonyban töltötte. Gyöngyösön szerezett elektronikai műszerész szakmai végzettséget és érettségit 1986-ban. Ezt követően rövid ideig műszerjavítóként dolgozott Salgótarjánban, majd az egri tanárképző főiskola hallgatója volt, ahol történelem-művelődésszervező szakon szerzett diplomát. 1992-től Szegeden élt és filozófia ill. ógörög szakos tanulmányokat folytatott. 1998-tól 2013-ig az egri Eszterházy Károly Főiskola filozófia tanszékén tanított, közben PhD-abszolutóriumot szerzett a Debreceni Egyetem Modern Filozófia doktori programjában. 2013-14-ben az LMP parlamenti frakciója mellet dolgozott szakpolitikai koordinátorként. Jelenleg a párt kulturális szakszóvivője és az egri önkormányzat tagja. Nős, három gyermeke van.
A ’80-as évek végétől végez politikai, közéleti tevékenységet. A főiskolái évei alatt kapcsolódott be az akkor formálódó ellenzéki hallgatói körök (Agria Kör) tevékenységébe, alapítója volt a Fidesz helyi csoportjának, ahonnan szervezet párttá alakulásakor távozott. Tagja volt a főiskolai tanács hallgatói frakciójának és aktívan szerepet játszott az intézmény hallgatói érdekvédelmi, kulturális, zenei stb. rendezvényeinek szervezésében, szerkesztett újságot is.
Főiskolai oktatóként részt vett a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) munkájában, tagja volt a Bölcsészettudományi Kar kari tanácsának és tagja, majd elnöke az intézményi Közalkalmazotti Tanácsnak.
Oktatói tevékenysége mellet részt vett előadások, beszélgetések és tematikus vetítéssorozatok (Öko-filmklub) szervezésében.
2005-ben az Élőlánc Magyarországért egri bemutatkozó rendezvényének szervezője volt.
A LMP-be 2009-ben lépett be, kezdetben helyi ill. megyei szinten tevékenykedett, később az Országos Választmány/Elnökség (2012-14) ill. az Országos Politikai Tanács elnökségének tagja volt.


facebook | vagyonnyilatkozat

Szoboszlay György Csaba

A Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének történész oktatója,
főiskolai adjunktusi beosztásban. 2011-ben védte meg doktori disszertációját. Kutatásai
mellett számottevő tudományszervezői tevékenységet fejt ki: jó néhány sikeres konferencia
megszervezése fűződött nevéhez az elmúlt években.

Közéleti szereplőként azoknak a képviseletére szerződött, akikről a politika már régen
lemondott. A kizsákmányolás felszámolása mellett alapvető célkitűzése az emberi jogok
védelme és az alkotmányos viszonyok helyreállítása. A 2014-es országgyűlési választáson
az SMS színeiben indult (kifejezetten jónak mondható eredményt érve el), de politikai
otthonát végül az LMP-ben találta meg, mert csak itt látott lehetőséget egy következetes,
tiszta, elvszerű politika megvalósításában. A pártban egy évig a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei területi szervezet elnöke volt, majd a Fegyelmi Bizottságban tevékenykedett.

Mottója: „vissza kell szereznünk magunk számára, amitől megfosztottak minket: jogainkat,
önbecsülésünket, az önmagunkról való gondoskodás képességét”.