A kormány iskolaőrség felállítását kezdeményezi, az őrség tagjai leszerelt rendőrök, akik tagjai lesznek a tantestületnek is. Az LMP nem ért egyet a kormányzati javaslattal: az iskolai erőszak ügye sokkal komplexebb annál, mint hogy az erőszakszervezeteken keresztül próbálják azt megoldani. Úgy ráadásul, hogy ez és a büntethetőség 12 éves korra történő leszállítása biztosan nem is megoldás.

A pedagógusok biztonsága valóban fontos közérdek, de a kormányzat által bejelentett intézkedésektől az iskola nem válik biztonságosabb hellyé, az elrettentés ideig-óráig képes a megoldások látszatát kelteni, de mindig bebizonyosodik, hogy szociális problémákat rendvédelmi eszközökkel nem lehet kezelni: ez nem világnézeti-ideológiai kérdés, hanem empirikusan bizonyítható, hogy azon intézményeknél, ahol ilyen rendfenntartási eszközöket vezettek be, később visszaállt az intézményi erőszak a korábbi szintre.

Az LMP határozott meggyőződése, hogy hatékony gyermekvédelmi jelzőrendszer, a pedagógusoknak és szülőknek nyújtandó konfliktusmegelőzési, illetve konfliktuskezelési képzések és továbbképzések, továbbá a mentálhigiénés szakemberek bevonása nélkül nem lehet és nem is lesz valódi megoldás. A szociális védőháló erősítése nem rendvédelmi feladat, a büntethetőségi korhatár leszállításának propagandisztikusan demagóg javaslatával pedig a kormány egyben beismerő vallomást is tesz: megbukott az a gyermekvédelmi, ifjúságvédelmi, valamint gyámhatósági rendszer, amelyet kialakítottak.

Elhibázott, tüneti válságkezelés, rendvédelem-fetisiszta hozzáállás, amiről már annyiszor bebizonyosodott: egyszerűen nem működik.

Kanász-Nagy Máté,
az LMP országos elnökségének titkára