fbpx

Azonnali lépéseket várunk a Honvédelmi Minisztériumtól a drasztikus létszámhiány és túlóramennyiség csökkentésére!

Az, hogy a Magyar Honvédség ma még működőképes, kizárólag az állományelkötelezettségének köszönhető. A Magyar Honvédség állománya kiemelkedő emberi és szakmai teljesítményt mutat fel, amit nem csupán szavakban, de konkrét intézkedésekkel is meg kell becsülni, és szolgálatukhoz a megfelelő feltételeket garantálni kell. Ez a mindenkori kormányzat egyik kiemelt feladata. Katonáink és a honvédségi dolgozók a 8000 fős létszámhiány miatt évek óta drasztikus túlterheltség mellett dolgoznak, több millió óra túlszolgálatot és túlmunkát teljesítve évente. Ez  fenntarthatatlan, nem csak a munkavégzés rovására mehet, de balesetekhez is vezethet.

Ezért a kormánytól, a honvédelem politika irányítóitól elvárjuk, hogy haladéktalanul:

1. biztosítsák mind a katonák mind a honvédségi dolgozók számára versenyképes illetményeket, ennek érdekében az illetményalapot egységesen növeljék 60.000 forintra. A mára közel nyolcezres létszámhiány felszámolásával mérsékeljék érdemben a tarthatatlan túlszolgálat és túlmunka mértékét. Javítsák a munkakörülményeket, az egyéni felszerelés modernizációjával és a laktanyák felújításával. Dolgozzanak ki az érintettek bevonásával egy új típusú, a mai magyar társadalmi adottságokhoz illeszkedő, fenntartható korkedvezményes nyugdíjrendszert, mely további szolgálatra ösztönöz, egyidejűleg biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt az állománynak;

2. növeljék érdemben a Magyar Honvédség költségvetését, hogy az 2022-re elérje a GDP 2%-át. A növekményből évente 50%-ot a technikai eszközök modernizációjára, 20%-ot pedig az állomány illetményének emelésére fordítsanak. A magasabb költségvetési források hatékony és ellenőrizhető felhasználása kiemelt közérdek, minden a haza védelmére szánt adófizetői forintnak a Honvédségnél a helye és nem kormányközeli körök zsebében. Ezért a beszerzéseket átláthatóan, a szakbizottságok érdemi és rendszeres tájékoztatása mellett valósítsák meg;

3. állítsák meg az elmúlt évek képességvesztését. A Magyar Honvédség katonai képességei érdemi fejlesztésre szorulnak, így elodázhatatlan a modern haditechnikai eszközök beszerzése, ehhez pedig valós, hosszútávú haderőfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása.

Elvárjuk, hogy a fegyveres erő demokratikus irányítása és ellenőrzése megvalósuljon mind a Honvédelmi Minisztérium civil irányításának megőrzésével, mind az Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok ellenőrzési jogosítványainak biztosításával. Minden eszközzel fel kell lépni az ellen, ha a Magyar Honvédséget direkt pártpolitikai utasításoknak akarnák alárendelni.

Magyarországnak egy modern, rugalmas, a XXI. századi kihívásoknak megfelelni képes, kellő létszámú és megbecsült állománnyal rendelkező haderőre van szüksége.

A Magyar Honvédség állományának köszönjük mindennapos erőfeszítésüket, további szolgálatukhoz pedig erőt, egészséget kívánunk!

Demeter Márta,
a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke

2018-08-02T09:08:44+00:00 2018. 08. 02.|Sajtó|