fbpx

LMP: A Beneš-dekrétumok problémájának megoldása nem tűr halasztást

Mint ismert, a strasbourgi Emberi Jogok Bírósága a mai napon elmarasztalta Szlovákiát: az ügy előzménye a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódik. Az LMP határozott meggyőződése, hogy a dekrétumok rendezetlensége toxikusan hat a szlovák közéletre, de különösképpen a magyar-szlovák együttélésre.

A felvidéki magyar állampolgár panaszos ellen a szlovák állam indított eljárást, miszerint a tulajdonában álló erdőt a Beneš-dekrétumok alapján el kellett volna kobozni. A hosszas jogi eljárás után a szlovák Legfelsőbb Bíróság kimondta: a földet valóban el kellett volna kobozni, hiszen ezt a “kötelezettségét” a szlovák államnak utólag is érvényesítenie kell. Most az Emberi Jogok Bírósága megállapította, hogy az egész procedúra során nagymértékben sérült az igazságos eljáráshoz való jog.

Az ügy tökéletes lakmuszpapírja annak, hogy a Beneš-dekrétumok közjogi és politikai megoldása nem tűr halasztást, a magunk részéről pedig elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kollektív bűnösség elvét megalapozó jogfosztásokkal óriási hátrányok érik magyar honfitársainkat.

Politikai közösségünk felszólítja a külügyminisztériumot, hogy kezdjen érdemi tárgyalásokba a jogfosztások leállításával kapcsolatban és érvényesítse a magyar nemzeti érdekeket. Különösen fontos a kisebbségvédelem európai értékeinek hangsúlyozása, hiszen a Beneš-dekrétumok olyan sötét időkre emlékeztetnek mindannyiunkat, amelyeket 2020-ban már a szlovák társadalom is el akar felejteni.

Ungár Péter
országgyűlési képviselő

2020-05-19T11:22:22+00:00 2020. 05. 19.|Sajtó|