fbpx
Szél-terv 2018-05-14T15:18:03+00:00Magyarországnak új irányra, új politikára és új vezetőkre van szüksége. Nekem azonban az új politika nem csupán egy szlogen. Nem az elmúlt évtizedek politikájának újracsomagolása, hanem valódi irányváltás. Irányváltás, melynek első és legfontosabb eleme a politikusok és a választók közötti bizalom újraépítése: ehhez nemcsak új és megbízható vezetőkre, de új hozzáállásra is szükség van.

– Szél Bernadett, miniszterelnök-jelölt

Szél-terv: Magyarországon új korszak kezdődik

   1. Visszavesszük a pénzünket!

   2. Rendezzük a fizetéseket!

   3. A tudás mindenki számára elérhető lesz!

   4. Valóban működő állami egészségügyet teremtünk!

   5. A hazai kisvállalkozásokkal és a magyar munkavállalókkal kötünk szövetséget

   6. Nem mondunk le senkiről!

   7. Megújuló Magyarországot teremtünk!

1. Visszavesszük a pénzünket!

Nem leszünk többé következmények nélküli ország.

A mindent átszövő korrupció és a tisztességtelen vagyonszerzés végletekig aláásta a morális rendet. Az elfolyt közpénz-milliárdok fájóan hiányoznak az oktatásból, az egészségügyből és a fejlesztési forrásokból. Vállalom, hogy kormányra kerülve azonnal megvalósítjuk 12 pontos antikorrupciós csomagunkat, és minden jogállami eszközt igénybe veszünk a tisztességtelenül szerzett vagyonok visszaszerzésére.

Korrupcióellenes lépéseink közül az első annak a több száz masszívan korrupció- vagy csalásgyanús pályázatnak, közbeszerzésnek és egyéb ügynek a kivizsgálása lesz, amit nagyrészt az LMP tárt fel a Korrupcióinfókon és azokon kívül. Azonnal nekilátunk az ügyek kivizsgálásának, nyilvánosságra hozunk minden dokumentumot, megtesszük a büntetőfeljelentéseket és visszaköveteljük a jogellenes kifizetéseket.

Minden alkotmányos eszközt felhasználva helyreállítjuk az ügyészség alkotmányos működését, elmozdítva posztjukról a feladataikat el nem látó ügyészségi vezetőket. Korrupcióellenes Ügyészséget állítunk fel, és megerősítjük a korrupcióellenes rendőrségi munkát. Teljes átláthatóságot teremtünk a közpénzekkel való gazdálkodásban, biztosítjuk a közbeszerzési eljárások nyilvánosságát, az offshore cégeket pedig eltávolítjuk a közpénzek közeléből. Bevezetjük a politikusok kötelező vagyonosodási vizsgálatát.


2. Rendezzük a fizetéseket!

Felszámoljuk a bérválságot, hogy ne egyik hónapról a másikra kelljen élni.

Felszámoljuk a bérválságot, hogy ne egyik hónapról a másikra kelljen élni.
Az orbáni rendszerben a szegények szegényebbek, a gazdagok gazdagabbak lettek, a társadalmi különbségek az elviselhetetlenségig fokozódtak. Miközben egy szűk elit dőzsöl, a többség leszakad. A munka nem jelent egyet a megélhetéssel, pedig a magyar emberek bőven megdolgoznak azért, hogy sokkal jobb fizetést kapjanak.

A kormányváltás után azonnal nekilátunk a bérek rendezésének, társadalmi szintű béremelést hajtunk végre. Vállalom, hogy igazságossá tesszük az adórendszert, amivel 10-ből 9 dolgozó jobban jár, miközben a kis-és közepes vállalkozások terhei nem nőnek. Adómentes lesz a minimálbér és az összege 26 ezer forinttal emelkedik, az átlagbért keresők fizetése pedig 36 ezer forinttal lesz több.

Törlesztjük az állami alkalmazottakkal szemben felhalmozódott adósságokat. A közszférában újra megéri majd dolgozni, a bértábla alapja a minimálbér lesz. Versenyképes bérezést, vonzó kezdő béreket, kiszámítható életpályát kínálunk többek közt a pedagógusoknak, az egészségügyi dolgozóknak, a szociális és bölcsődei dolgozóknak.


3. A tudás mindenki számára elérhető lesz

Világszínvonalú oktatást teremtünk.

Az Orbán-kormány tudásalapú gazdaság helyett a tudást leértékelő munkaalapú gazdaságot teremtett. A tudáshoz való hozzáférés ma kevesek kiváltsága. A közoktatás még egyenlőtlenebbé vált, a szakképzést lebutították, a felsőoktatást fizetőssé tették. Mi tudjuk, hogy az oktatás a legjobb befektetés, mert a tudás önbizalmat, szabadságot és biztos jövőt ad. Ezért vállalom, hogy kormányra kerülve erre fogjuk költeni a közös vagyonunk jelentős részét: négy év alatt eljutunk oda, hogy minden 100 költségvetési forintból 20 forintot oktatásra fordítsunk.

A kezdő pedagógusbérek háromszorosára emelésével és a pedagógus bérekre fordított összeg megduplázásával tesszük vonzóvá a pedagógus pályát. A tanárok kötelező óraszámát 20 órára csökkentjük, munkájukat széles szakembergárda fogja segíteni: pedagógiai asszisztensek, szociális munkások, iskolapszichológusok. Növeljük a pedagógusok önállóságát: kötelező kerettantervek helyett választható programcsomagok lesznek, és szabad tankönyvválasztást biztosítunk.

Csökken a diákok óraszáma is, így kisebb lesz a rájuk nehezedő nyomás. Az iskola a 21. században való boldogulásra fog felkészíteni, ezért a hangsúly az alapkészségek és kompetenciák elsajátítására kerül. Ingyenessé tesszük a diplomaszerzést, hogy jövedelemi helyzet ne lehessen akadálya a továbbtanulásnak. Nem hagyunk zsákutcákat a rendszerben: minőségi tudást adó szakképzést vezetünk be, amely dobbantó lesz a felsőoktatásba is.

Megelőzzük az iskolai lemorzsolódást: megerősítjük a korai fejlesztés rendszerét, a hátrányos helyzetű térségekben fejlesztő-és gyógypedagógus-hálózatot építünk ki. Létrehozzuk a Kiemelt Oktatási Körzeteket, bérpótlékot és szolgálati lakást biztosítunk az ott dolgozóknak. 18 évre emeljük a tankötelezettségi korhatárt. Biztosítjuk a tanodák normatív finanszírozását. Az Ifjúsági Garancia program keretében minden fiatalt végzettséghez juttatunk.


4. Valóban működő állami egészségügyet teremtünk!

Az egészség nem kevesek kiváltsága lesz, hanem alapvető jog.

Ma csak az juthat normális egészségügyi ellátáshoz, aki megengedheti magának, hogy kétszer fizessen: egyszer járulék, egyszer hálapénz vagy magánrendelés formájában. Az állami rendszerből menekülnek a dolgozók, hónapokat kell várni a műtétekre, és egyre többen halnak meg kórházi fertőzésekben és kezelhető betegségekben.

Vállalom, hogy kormányra kerülve azonnali, 50 százalékos béremelést hajtunk végre az egészségügyben, amit az országos átlagot meghaladó béremelések követnek. A vidéki szakemberhiány enyhítésére és a pályakezdők ösztönzésére kiemelt juttatást és lakhatási lehetőségeket biztosítunk.
Országossá tesszük a háziorvosi praxisközösségek rendszerét, amelyeknek fontos szerep jut a felvilágosításban és a rendszeres szűrővizsgálatokban. A kistelepüléseken helyi egészségfejlesztők fogják szervezni a betegek ellátását és szállítását, a mozgó egészségügyi szolgálatok, a szűrő-és szakorvosi kamionok fogadását. A hatalmas terhet jelentő civilizációs betegségek megelőzésére átfogó programokat hirdetünk. Felállítjuk az egészségvédelem ombudsmani intézményét.

Rendbe tesszük a kórházak finanszírozását, amivel nemcsak az adósságok szűnnek meg, de a kórházi várólisták is csökkennek. Tiszta kórházakat teremtünk: biztosítjuk a forrásokat a kórházak szakszerű takarításához és eszközbeszerzéséhez, nyomon követjük és nyilvánosságra hozzuk a kórházi fertőzések adatait.


5. A hazai kisvállalkozásokkal és a magyar munkavállalókkal kötünk szövetséget

Nem a hűséges, hanem a tisztességes vállalkozásokat fogjuk támogatni.

Ma gyenge, végletesen kiszolgáltatott, néhány multi teljesítményétől és az uniós forrásoktól függő a magyar gazdaság. A hazai kis-és középvállalkozások, amelyek egy erős gazdaság gerincét adhatnák, egyre nagyobb hátrányt szenvednek el a túltámogatott multikkal szemben. Mi tudjuk, hogy egy erős, a külső hatásoknak ellenállni képes és a hazai erőforrásokra támaszkodó gazdaság nem képzelhető el erős kis-és középvállalkozások nélkül.

Ezért vállalom, hogy kormányra kerülve nem a külföldi nagyvállalatok és a baráti oligarchák fognak további kedvezményeket kapni, hanem a magyar kis- és középvállalkozások. Úgy építjük fel az adórendszert, a képzési rendszert, és úgy költjük el a gazdaságfejlesztési forrásokat, hogy azok a kis-és középvállalkozások fejlődését segítsék.

Adórendszerünk a kisvállalkozások terhelése nélkül biztosítja a dolgozók érdemi béremelését. A jelenlegi hatvan adófajta számának radikális csökkentésével könnyítünk az adminisztratív terheken is. Az újra kétkulcsossá tett társasági adó kedvezményes kulcsa csak a kisvállalkozásokra fog vonatkozni. A multik bőkezű adókedvezményeit felülvizsgáljuk. A szakképzést úgy alakítjuk át, hogy a kis-és középvállalkozások is jussanak sokoldalúan képzett, rugalmasan képezhető munkaerőhöz. Több kis összegű támogatást vezetünk be, elkerülendő a kényszernövekedés csapdáját. A közbeszerzéseket átláthatóvá tesszük és megnyitjuk a kisvállalkozások előtt, korlátozzuk az alvállalkozók számát. Eltöröljük a kötelező kamarai tagságot, az önkéntes kamarák a tudásátadás, a szakmai képzés és az innováció központjai lesznek.

Új munkavállaló-és családbarát Munka törvénykönyvét dolgozunk ki a szociális partnerekkel, köztük a kis-és közepes vállalkozásokkal együtt, változtatunk a munkaidő-beosztás, a hétvégi munka, a túlóra és a pótlékok szabályain. A kisgyerekes nők munkavállalását segítjük a rövidített munkaidő és a rugalmas munkavégzés választhatóságával. Visszaállítjuk a szakszervezetek ellenőrzési jogait, a munkavállalói jogok betartását szigorúan ellenőrizzük. A kollektív béralku szerepét megerősítjük.


6. Nem mondunk le senkiről!

Új társadalmi szerződésre van szükség gazdagok és szegények, fiatalok és idősek, nők és férfiak között.

A Fidesz az utóbbi években egy működő állam rossz tükörképét építette fel, ami ott segít, ahol senki nincs rászorulva, és ott büntet, ahol segítségre lenne szükség: mi ennek véget vetünk. Vállalom, hogy kormányra kerülve a nagyobb szükség – nagyobb segítség elvét érvényesítjük: igazságos szociális rendszert, családtámogatást és idősellátást teremtünk.

A munkanélküli ellátás időtartamát meghosszabbítjuk. A munkaügyi szolgáltatások és a felnőttképzés rendszerének megújításával segítjük az álláskeresők munkához jutását és társadalmi beilleszkedési jövedelmet biztosítunk számukra. Nekilátunk a tömeges közmunka lebontásának, szociális gazdaságfejlesztési programokat indítunk és új szövetkezeti törvényt alkotunk.

Igazságossá tesszük a családtámogatási rendszert: megemeljük a családi pótlékot, 20 ezer forintra emeljük az első gyermek után járó adókedvezményt, és kiterjesztjük a továbbtanuló fiatalokra 24 éves korig. Az egyszülős családok számára magasabb családi pótlékot és kedvezményes iskolai étkeztetést biztosítunk. Hatékonyabbá tesszük a tartásdíjak behajtását és otthoni gyermekfelügyeleti szolgálattal segítjük a mindennapok megszervezését.

Állami bérlakásprogrammal és a lakásfenntartási támogatás visszaállításával tesszük megfizethetővé a fiatalok és rászorulók lakhatását. Megszüntetjük az áldatlan állapotokat az albérleti piacon: új albérlettörvénnyel rendezzük a bérlők és a bérbeadók jogi helyzetét. A bérbeadás közterheit csökkentjük és biztosítjuk a jogviták gyors lezárását. A CSOK-ból nagyobb támogatást nyújtunk használt lakás vásárlására és felújítására.

Fellépünk az időskori szegénység ellen: 50 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot és nagyobb mértékben emeljük a 100 ezer forint alatti nyugdíjakat. A nyugdíjemelést a nyugdíjas inflációhoz kötjük és biztosítjuk a nyugdíjasok méltányos részesedését a gazdasági növekedésből. Rugalmassá tesszük a nyugdíjrendszert, lehetővé tesszük a fokozatos nyugdíjba vonulást. Idősügyi nemzeti programot dolgozunk ki.

Véget vetünk a női munka leértékelésének. Fellépünk a nők indokolatlan bérhátránya ellen, a munkáltatók bevonásával Egyenlő Bér Programot indítunk. A 80 százalékban nőket foglalkoztató közszférában rendezzük a béreket. Minimálbéres munkaviszonyként ismerjük el az idős, beteg szülő vagy fogyatékos gyermek otthon ápolását. Lehetővé tesszük, hogy a nők valóban dolgozhassanak gyermeknevelés mellett: ingyenes bölcsődei ellátást biztosítunk, és külön programmal segítjük a vállalkozni akaró kisgyermekes nőket. Ratifikáljuk az Isztambuli Egyezményt, megvédjük a bántalmazott vagy erőszakot elszenvedett nőket és gyermekeket.


7. Megújuló Magyarországot teremtünk!

Átléptetjük Magyarországot a 21. századba

A régi politikából nem csak azért van elegünk, mert messze több problémát okoz, mint amennyit megold, hanem mert arra is alkalmatlan, hogy akár csak felismerje a 21. század legfontosabb kérdéseit. Az LMP felkészíti Magyarországot a 21. század kihívásaira.

Vállalom, hogy kormányra kerülve azonnal leállítjuk a paksi beruházást. A magyar emberek döntő többségével együtt mi is a megújuló energiában látjuk a jövőt: a zöldenergiára való átállás új, válságálló munkahelyeket teremt, és csökkenti az ország energiafüggőségét. 2030-ra 50%-os megújuló energia részarányt érünk el. Kiszámítható és támogató szabályozási környezetet hozunk létre a megújuló energiába fektetők számára. Lakossági napenergia-programot indítunk.

Valódi és fenntartható rezsicsökkentést biztosítunk: vissza nem térítendő támogatásokkal segítjük az otthonok hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszerek korszerűsítését. Az energiahatékonysági beruházásokkal akár 40-50 százalékkal is csökkenhet a rezsiszámlánk.

A hagyományos ipari termelés helyett kiemelten támogatjuk a tudásintenzív, innovatív szektorokat. A munkaerő átképzésével és a vállalkozások technológiai fejlesztésével készítjük fel a munkaerő-piacot az automatizáció-robotizáció következményeire. Úgy léptetjük be Magyarországot a 21. századba, hogy közben tudatosan dolgozunk a társadalmat szétszakító különbségek felszámolásán, azon, hogy az ország minden pontján egyenlő esélyeket teremtsünk.Magyarországnak új irányra, új politikára és új vezetőkre van szüksége. Nekem azonban az új politika nem csupán egy szlogen. Nem az elmúlt évtizedek politikájának újracsomagolása, hanem valódi irányváltás. Irányváltás, melynek első és legfontosabb eleme a politikusok és a választók közötti bizalom újraépítése: ehhez nemcsak új és megbízható vezetőkre, de új hozzáállásra is szükség van.

– Szél Bernadett, miniszterelnök-jelölt

Szél-terv: Magyarországon új korszak kezdődik

   1. Visszavesszük a pénzünket!

   2. Rendezzük a fizetéseket!

   3. A tudás mindenki számára elérhető lesz!

   4. Valóban működő állami egészségügyet teremtünk!

   5. A hazai kisvállalkozásokkal és a magyar munkavállalókkal kötünk szövetséget

   6. Nem mondunk le senkiről!

   7. Megújuló Magyarországot teremtünk!

1. Visszavesszük a pénzünket!

Nem leszünk többé következmények nélküli ország.

A mindent átszövő korrupció és a tisztességtelen vagyonszerzés végletekig aláásta a morális rendet. Az elfolyt közpénz-milliárdok fájóan hiányoznak az oktatásból, az egészségügyből és a fejlesztési forrásokból. Vállalom, hogy kormányra kerülve azonnal megvalósítjuk 12 pontos antikorrupciós csomagunkat, és minden jogállami eszközt igénybe veszünk a tisztességtelenül szerzett vagyonok visszaszerzésére.

Korrupcióellenes lépéseink közül az első annak a több száz masszívan korrupció- vagy csalásgyanús pályázatnak, közbeszerzésnek és egyéb ügynek a kivizsgálása lesz, amit nagyrészt az LMP tárt fel a Korrupcióinfókon és azokon kívül. Azonnal nekilátunk az ügyek kivizsgálásának, nyilvánosságra hozunk minden dokumentumot, megtesszük a büntetőfeljelentéseket és visszaköveteljük a jogellenes kifizetéseket.

Minden alkotmányos eszközt felhasználva helyreállítjuk az ügyészség alkotmányos működését, elmozdítva posztjukról a feladataikat el nem látó ügyészségi vezetőket. Korrupcióellenes Ügyészséget állítunk fel, és megerősítjük a korrupcióellenes rendőrségi munkát. Teljes átláthatóságot teremtünk a közpénzekkel való gazdálkodásban, biztosítjuk a közbeszerzési eljárások nyilvánosságát, az offshore cégeket pedig eltávolítjuk a közpénzek közeléből. Bevezetjük a politikusok kötelező vagyonosodási vizsgálatát.


2. Rendezzük a fizetéseket!

Felszámoljuk a bérválságot, hogy ne egyik hónapról a másikra kelljen élni.

Felszámoljuk a bérválságot, hogy ne egyik hónapról a másikra kelljen élni.
Az orbáni rendszerben a szegények szegényebbek, a gazdagok gazdagabbak lettek, a társadalmi különbségek az elviselhetetlenségig fokozódtak. Miközben egy szűk elit dőzsöl, a többség leszakad. A munka nem jelent egyet a megélhetéssel, pedig a magyar emberek bőven megdolgoznak azért, hogy sokkal jobb fizetést kapjanak.

A kormányváltás után azonnal nekilátunk a bérek rendezésének, társadalmi szintű béremelést hajtunk végre. Vállalom, hogy igazságossá tesszük az adórendszert, amivel 10-ből 9 dolgozó jobban jár, miközben a kis-és közepes vállalkozások terhei nem nőnek. Adómentes lesz a minimálbér és az összege 26 ezer forinttal emelkedik, az átlagbért keresők fizetése pedig 36 ezer forinttal lesz több.

Törlesztjük az állami alkalmazottakkal szemben felhalmozódott adósságokat. A közszférában újra megéri majd dolgozni, a bértábla alapja a minimálbér lesz. Versenyképes bérezést, vonzó kezdő béreket, kiszámítható életpályát kínálunk többek közt a pedagógusoknak, az egészségügyi dolgozóknak, a szociális és bölcsődei dolgozóknak.


3. A tudás mindenki számára elérhető lesz

Világszínvonalú oktatást teremtünk.

Az Orbán-kormány tudásalapú gazdaság helyett a tudást leértékelő munkaalapú gazdaságot teremtett. A tudáshoz való hozzáférés ma kevesek kiváltsága. A közoktatás még egyenlőtlenebbé vált, a szakképzést lebutították, a felsőoktatást fizetőssé tették. Mi tudjuk, hogy az oktatás a legjobb befektetés, mert a tudás önbizalmat, szabadságot és biztos jövőt ad. Ezért vállalom, hogy kormányra kerülve erre fogjuk költeni a közös vagyonunk jelentős részét: négy év alatt eljutunk oda, hogy minden 100 költségvetési forintból 20 forintot oktatásra fordítsunk.

A kezdő pedagógusbérek háromszorosára emelésével és a pedagógus bérekre fordított összeg megduplázásával tesszük vonzóvá a pedagógus pályát. A tanárok kötelező óraszámát 20 órára csökkentjük, munkájukat széles szakembergárda fogja segíteni: pedagógiai asszisztensek, szociális munkások, iskolapszichológusok. Növeljük a pedagógusok önállóságát: kötelező kerettantervek helyett választható programcsomagok lesznek, és szabad tankönyvválasztást biztosítunk.

Csökken a diákok óraszáma is, így kisebb lesz a rájuk nehezedő nyomás. Az iskola a 21. században való boldogulásra fog felkészíteni, ezért a hangsúly az alapkészségek és kompetenciák elsajátítására kerül. Ingyenessé tesszük a diplomaszerzést, hogy jövedelemi helyzet ne lehessen akadálya a továbbtanulásnak. Nem hagyunk zsákutcákat a rendszerben: minőségi tudást adó szakképzést vezetünk be, amely dobbantó lesz a felsőoktatásba is.

Megelőzzük az iskolai lemorzsolódást: megerősítjük a korai fejlesztés rendszerét, a hátrányos helyzetű térségekben fejlesztő-és gyógypedagógus-hálózatot építünk ki. Létrehozzuk a Kiemelt Oktatási Körzeteket, bérpótlékot és szolgálati lakást biztosítunk az ott dolgozóknak. 18 évre emeljük a tankötelezettségi korhatárt. Biztosítjuk a tanodák normatív finanszírozását. Az Ifjúsági Garancia program keretében minden fiatalt végzettséghez juttatunk.


4. Valóban működő állami egészségügyet teremtünk!

Az egészség nem kevesek kiváltsága lesz, hanem alapvető jog.

Ma csak az juthat normális egészségügyi ellátáshoz, aki megengedheti magának, hogy kétszer fizessen: egyszer járulék, egyszer hálapénz vagy magánrendelés formájában. Az állami rendszerből menekülnek a dolgozók, hónapokat kell várni a műtétekre, és egyre többen halnak meg kórházi fertőzésekben és kezelhető betegségekben.

Vállalom, hogy kormányra kerülve azonnali, 50 százalékos béremelést hajtunk végre az egészségügyben, amit az országos átlagot meghaladó béremelések követnek. A vidéki szakemberhiány enyhítésére és a pályakezdők ösztönzésére kiemelt juttatást és lakhatási lehetőségeket biztosítunk.
Országossá tesszük a háziorvosi praxisközösségek rendszerét, amelyeknek fontos szerep jut a felvilágosításban és a rendszeres szűrővizsgálatokban. A kistelepüléseken helyi egészségfejlesztők fogják szervezni a betegek ellátását és szállítását, a mozgó egészségügyi szolgálatok, a szűrő-és szakorvosi kamionok fogadását. A hatalmas terhet jelentő civilizációs betegségek megelőzésére átfogó programokat hirdetünk. Felállítjuk az egészségvédelem ombudsmani intézményét.

Rendbe tesszük a kórházak finanszírozását, amivel nemcsak az adósságok szűnnek meg, de a kórházi várólisták is csökkennek. Tiszta kórházakat teremtünk: biztosítjuk a forrásokat a kórházak szakszerű takarításához és eszközbeszerzéséhez, nyomon követjük és nyilvánosságra hozzuk a kórházi fertőzések adatait.


5. A hazai kisvállalkozásokkal és a magyar munkavállalókkal kötünk szövetséget

Nem a hűséges, hanem a tisztességes vállalkozásokat fogjuk támogatni.

Ma gyenge, végletesen kiszolgáltatott, néhány multi teljesítményétől és az uniós forrásoktól függő a magyar gazdaság. A hazai kis-és középvállalkozások, amelyek egy erős gazdaság gerincét adhatnák, egyre nagyobb hátrányt szenvednek el a túltámogatott multikkal szemben. Mi tudjuk, hogy egy erős, a külső hatásoknak ellenállni képes és a hazai erőforrásokra támaszkodó gazdaság nem képzelhető el erős kis-és középvállalkozások nélkül.

Ezért vállalom, hogy kormányra kerülve nem a külföldi nagyvállalatok és a baráti oligarchák fognak további kedvezményeket kapni, hanem a magyar kis- és középvállalkozások. Úgy építjük fel az adórendszert, a képzési rendszert, és úgy költjük el a gazdaságfejlesztési forrásokat, hogy azok a kis-és középvállalkozások fejlődését segítsék.

Adórendszerünk a kisvállalkozások terhelése nélkül biztosítja a dolgozók érdemi béremelését. A jelenlegi hatvan adófajta számának radikális csökkentésével könnyítünk az adminisztratív terheken is. Az újra kétkulcsossá tett társasági adó kedvezményes kulcsa csak a kisvállalkozásokra fog vonatkozni. A multik bőkezű adókedvezményeit felülvizsgáljuk. A szakképzést úgy alakítjuk át, hogy a kis-és középvállalkozások is jussanak sokoldalúan képzett, rugalmasan képezhető munkaerőhöz. Több kis összegű támogatást vezetünk be, elkerülendő a kényszernövekedés csapdáját. A közbeszerzéseket átláthatóvá tesszük és megnyitjuk a kisvállalkozások előtt, korlátozzuk az alvállalkozók számát. Eltöröljük a kötelező kamarai tagságot, az önkéntes kamarák a tudásátadás, a szakmai képzés és az innováció központjai lesznek.

Új munkavállaló-és családbarát Munka törvénykönyvét dolgozunk ki a szociális partnerekkel, köztük a kis-és közepes vállalkozásokkal együtt, változtatunk a munkaidő-beosztás, a hétvégi munka, a túlóra és a pótlékok szabályain. A kisgyerekes nők munkavállalását segítjük a rövidített munkaidő és a rugalmas munkavégzés választhatóságával. Visszaállítjuk a szakszervezetek ellenőrzési jogait, a munkavállalói jogok betartását szigorúan ellenőrizzük. A kollektív béralku szerepét megerősítjük.


6. Nem mondunk le senkiről!

Új társadalmi szerződésre van szükség gazdagok és szegények, fiatalok és idősek, nők és férfiak között.

A Fidesz az utóbbi években egy működő állam rossz tükörképét építette fel, ami ott segít, ahol senki nincs rászorulva, és ott büntet, ahol segítségre lenne szükség: mi ennek véget vetünk. Vállalom, hogy kormányra kerülve a nagyobb szükség – nagyobb segítség elvét érvényesítjük: igazságos szociális rendszert, családtámogatást és idősellátást teremtünk.

A munkanélküli ellátás időtartamát meghosszabbítjuk. A munkaügyi szolgáltatások és a felnőttképzés rendszerének megújításával segítjük az álláskeresők munkához jutását és társadalmi beilleszkedési jövedelmet biztosítunk számukra. Nekilátunk a tömeges közmunka lebontásának, szociális gazdaságfejlesztési programokat indítunk és új szövetkezeti törvényt alkotunk.

Igazságossá tesszük a családtámogatási rendszert: megemeljük a családi pótlékot, 20 ezer forintra emeljük az első gyermek után járó adókedvezményt, és kiterjesztjük a továbbtanuló fiatalokra 24 éves korig. Az egyszülős családok számára magasabb családi pótlékot és kedvezményes iskolai étkeztetést biztosítunk. Hatékonyabbá tesszük a tartásdíjak behajtását és otthoni gyermekfelügyeleti szolgálattal segítjük a mindennapok megszervezését.

Állami bérlakásprogrammal és a lakásfenntartási támogatás visszaállításával tesszük megfizethetővé a fiatalok és rászorulók lakhatását. Megszüntetjük az áldatlan állapotokat az albérleti piacon: új albérlettörvénnyel rendezzük a bérlők és a bérbeadók jogi helyzetét. A bérbeadás közterheit csökkentjük és biztosítjuk a jogviták gyors lezárását. A CSOK-ból nagyobb támogatást nyújtunk használt lakás vásárlására és felújítására.

Fellépünk az időskori szegénység ellen: 50 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot és nagyobb mértékben emeljük a 100 ezer forint alatti nyugdíjakat. A nyugdíjemelést a nyugdíjas inflációhoz kötjük és biztosítjuk a nyugdíjasok méltányos részesedését a gazdasági növekedésből. Rugalmassá tesszük a nyugdíjrendszert, lehetővé tesszük a fokozatos nyugdíjba vonulást. Idősügyi nemzeti programot dolgozunk ki.

Véget vetünk a női munka leértékelésének. Fellépünk a nők indokolatlan bérhátránya ellen, a munkáltatók bevonásával Egyenlő Bér Programot indítunk. A 80 százalékban nőket foglalkoztató közszférában rendezzük a béreket. Minimálbéres munkaviszonyként ismerjük el az idős, beteg szülő vagy fogyatékos gyermek otthon ápolását. Lehetővé tesszük, hogy a nők valóban dolgozhassanak gyermeknevelés mellett: ingyenes bölcsődei ellátást biztosítunk, és külön programmal segítjük a vállalkozni akaró kisgyermekes nőket. Ratifikáljuk az Isztambuli Egyezményt, megvédjük a bántalmazott vagy erőszakot elszenvedett nőket és gyermekeket.


7. Megújuló Magyarországot teremtünk!

Átléptetjük Magyarországot a 21. századba

A régi politikából nem csak azért van elegünk, mert messze több problémát okoz, mint amennyit megold, hanem mert arra is alkalmatlan, hogy akár csak felismerje a 21. század legfontosabb kérdéseit. Az LMP felkészíti Magyarországot a 21. század kihívásaira.

Vállalom, hogy kormányra kerülve azonnal leállítjuk a paksi beruházást. A magyar emberek döntő többségével együtt mi is a megújuló energiában látjuk a jövőt: a zöldenergiára való átállás új, válságálló munkahelyeket teremt, és csökkenti az ország energiafüggőségét. 2030-ra 50%-os megújuló energia részarányt érünk el. Kiszámítható és támogató szabályozási környezetet hozunk létre a megújuló energiába fektetők számára. Lakossági napenergia-programot indítunk.

Valódi és fenntartható rezsicsökkentést biztosítunk: vissza nem térítendő támogatásokkal segítjük az otthonok hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszerek korszerűsítését. Az energiahatékonysági beruházásokkal akár 40-50 százalékkal is csökkenhet a rezsiszámlánk.

A hagyományos ipari termelés helyett kiemelten támogatjuk a tudásintenzív, innovatív szektorokat. A munkaerő átképzésével és a vállalkozások technológiai fejlesztésével készítjük fel a munkaerő-piacot az automatizáció-robotizáció következményeire. Úgy léptetjük be Magyarországot a 21. századba, hogy közben tudatosan dolgozunk a társadalmat szétszakító különbségek felszámolásán, azon, hogy az ország minden pontján egyenlő esélyeket teremtsünk.