fbpx

Akiknek minden nap Red Bull Air Race

Akiknek minden nap Red Bull Air Race

Nem kérdés, hogy csökkenteni kell a Liszt Ferenc repülőtér zaj- és környezetszennyezését, hiszen hosszú évek óta egyre elkeseredettebb lakossági panaszok érkeznek. A több évtizede húzódó probléma megoldására az Orbán kormánynak legutóbb 8 teljes éve lett volna, és akkor be sem számítottuk az első Orbán kormány 4 éves ténykedését és az ellenzéki pártként letöltött idejét. Mégsem történt semmi, hacsak a helyzet súlyosbodását nem említjük.

A reptér úgy működik, hogy a jogszabályban előírt környezeti hatásvizsgálatot sosem végezték el, csak sok peres eljárás nyomán, politikai hátszéllel kapott környezetvédelmi engedélyt, miközben jogellenesen évekig anélkül működött. Demeter Márta és Schmuck Erzsébet LMP-s országgyűlési képviselőink találkoztak az érintett az emberekkel.

Két hatóság

A Kormány környezetügyi és a légügyi hatósága – nem beszélve az őket felügyelő minisztériumokról – évek óta figyelmen kívül hagyja a Liszt Ferenc Repülőtér működésével kapcsolatos lakossági panaszokat, az egészségkárosodást, az életminőségük tartós csökkenését és ingatlanjaik értékvesztését, gyakran súlyos megrongálását. A repülőtér működésére kreált hazai szabályozás alkalmatlan az Alaptörvényben rögzített, az egészséges környezethez való jog biztosítására, de emellett a hatóságok még a hatályos jogszabályok betartását sem kérik számon, szemet hunynak a hiányosságok, szabálytalanságok, a külföldi tulajdonosok halogató-időhúzó magatartása fölött.

Schmuck Erzsébet az ferihegyi zajszennyezés kárvallottjaival találkozik 2018. július 3-án (Fotó: LMP)

Évente jelenleg 10 millió utas fordul meg a ferihegyi repülőtéren, számuk azonban folyamatosan nő. Rövid időn belül a másfélszeresére emelkedhet. A helyiek életét a teherszállítás növekedése is nehezíti. Ehhez járul még a reptérhez kapcsolódó közúti forgalom és a vasútvonal környezeti terhelése. Mindez gyakorlatilag éjjel-nappal sújtja az itt élőket. De ha még ez sem elég: a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a reptér fejlesztését, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hatóságoknak és az érintett önkormányzatoknak alig lehet ráhatása, mi is történik a mintegy 1500 hektáros területen. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy a külföldi érdekeltségű reptér területére az érintett négy önkormányzatnak (XVII. kerület Rákosmente; XVIII. kerület Pestszentlőrinc és Pestszentimre; Vecsés és Ecser) új építési szabályzatot és a szabályozási tervet kell készíteniük a reptér koncepcionális programja alapján, amelyben szó sem esik a környezetterhelés településrendezési eszközökkel való érdemi csökkentéséről, csupán újabb beruházásokról, beépítésekről, vagy például a fásítási kötelezettség alóli mentesítés egyértelműsítéséről.

Igaz, a XVII. kerületi önkormányzat most feltételül szabja a környezeti vizsgálat – reptér által megbízott és általa finanszírozott céggel való – lefolytatását, de mit várhatunk, ha a Kormány, a felelős tárcák, a hatóságok felügyelete, és az önkormányzatok vezetői is mind a Fidesz emberei, akik eddig – tisztelet a kivételnek – asszisztáltak az itteni lakosok életének ellehetetlenítéséhez?

A külföldi kézben lévő budapesti repülőtér a szabályok be nem tartásával tesz szert versenyelőnyre a térségben, mert máshol a jogrend és jogérvényesítése a polgárok ilyen terhelést nem engedélyezi. Az LMP minden rendelkezésére álló legitim eszközt bevetett eddig is és eztán is a kérdés rendezésére. Többek között, az LMP a 2019. évi költségvetéshez módosító javaslatot nyújtott be 3 milliárd forint átcsoportosítása érdekében, mely összeget a reptért környező kerületekben környezetvédelmi célokra és beruházásokra kellene fordítani. Ha a kormánynak valóban fontosak a helyben élők problémái, akkor elfogadják az LMP módosító javaslatát.

Demeter Márta az ferihegyi zajszennyezés kárvallottjaival találkozik 2018. július 3-án (Fotó: LMP)

Javaslataink

A reptérnek kártalanítania kellene a súlyos környezetterhelésnek kitett, gyakran egészségkárosodást szenvedett embereket. Forrásokat kellene elkülönítenie arra, hogy a környék házaiért a tulajdonosok tisztességes árat kaphassanak, ha már végképp nem akarnak itt lakni; vagy legalább házaikon biztosítani kell igény szerint a teljes körű zaj- és rezgés elleni védelmet. Ezt még csak nem is nevezhetnénk nagyvonalúságnak: a Hungacontrol sok év óta évi kb 800 millió forint ún. zajvédelmi díjat szed be, de ennek csak töredékét használja környezetvédelmi és közösségi célokra, valamint a lakóingatlanokban élők kártalanítására, adott esetben felvásárlásra. Ezt a bevételt a Hungarocontrol inkább arra használja, hogy több száz millió forintot adományozzon a Fidesz pártalapítványának, amely vitatható támogatásnak az adatait egyébként az LMP perelte ki.

Az átgondoltabb, társadalmilag hatékonyabban egyeztetett fejlesztések jelentenék tartós megoldást megfelelő források bevonásával. Az érintett hatóságok és önkormányzatok összefogását szorgalmazzuk egy minden érintett környezeti elemre kiterjedő, független mérő- és megfigyelő-hálózat kiépítése érdekében, amellyel ellenőrizhetnék a reptér által közölt adatokat. A zajszint mellett a környezeti hatások teljes körét is vizsgálni kell, mert ilyen átfogó felmérés sok év óta nem készült, pedig a házak felett biztonsági okokból kiengedett kerozin a talajt és a felszín alatti vizeket is szennyezheti. A családiházas térségben már jószerével senki sem mer az ott termett gyümölcsből enni.

Ki kell kényszeríteni, hogy a hatóságok a határértékek betartását kérjék számon a szolgáltatón, de a limitet is (pl. az éjszakai repülések esetén) az Európa más térségeiben alkalmazott szintre kellene csökkenteni, ugyanis a magyar szabályok túlságosan enyhék. Ha ez nem valósul meg, élni kell a jogszabályi eszközökkel, melyek akár a reptér működésének felfüggesztését is lehetővé teszik. Ne vezéreljen a kormány egy olyan rendezési megoldást, mely a terhelés további növekedését foglalja magában, miközben már a mostaniak is elviselhetetlenek. Követeljük az érintett lakosságra vonatkozó környezetegészségi elemzés elvégzését is.

Schmuck Erzsébet a Parlamentben is rákérdezett, milyen intézkedéseket terveznek az ügyben.

 

LMP

2018-07-03T16:41:06+00:00 2018. 07. 03.|Zajszennyezés|