Újabb négy zöld népszavazási kérdést adott be az LMP

Heltai László, az LMP budapesti elnöke adta be kérdéseket, így már kilenc zöld népszavazási kezdeményezésről kell döntenie a választási bizottságnak. Az LMP szerint a magyar embereknek kell eldönteniük, hogy az állami cégeknek karbonsemlegessé kelljen-e válnia 2030-ra, és hogy még ugyanezen évben Magyarországnak el kell-e érnie a villamosáram-termelés karbonsemleges működését. Arról is döntést kell hozni, hogy csak úgy lehessen-e a területek beépíthetőség növelni, hogy ugyanakkor új zöldterületet is létesítsenek ezzel párhuzamosan. A zöldpárt azt is fontosnak tartja, hogy megfelelő kerékpárutak kialakításával, biztonságos biciklis közlekedést biztosítva lehessen utakat felújítani, vagy újakat építeni.

Heltai László élő bejelentkezésében ismertette részletesen a négy kérdést:

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a közigazgatási szervek és a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok 2030. január 1-jét követően karbonsemlegesen működjenek.

A klímabajnok nem csak beszél, hanem cselekszik, és jó példát mutat! Az állami cégeknek az elsők között kell elérnie 2030-ra a karbonsemlegességet!

– Egyetért-e Ön azzal, hogy 2030. január 1-jét követően Magyarországon a villamosenergiát előállító erőművek karbonsemlegesen legyenek kötelesek működni.

Ahhoz, hogy a 2050-es dekarbonizációs célok elérhetőek legyenek, szigorú ütemtervet és részcélokat kell kitűznünk magunk elé! Nem elég az villamosenergia-termelésünk megújuló energiaforrásra való átállítása 2030-ra, a karbonsemleges működést kell elérni. A nagy és közepes karbonlábnyomú fosszilis- és atomenergiától el kell búcsúznunk, a megújuló energiaforrások alacsony széndioxid-kibocsátását pedig semlegesítenünk kell!

– Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a településeken beépíthető földterületek nagysága csak úgy bővíthető, ha ugyanazon településrendezési döntés eredményeként a beépíthető területtel azonos nagyságú új zöldterület, gyep, vizes élőhely vagy erdőterület kialakítása, rekonstrukciója is megtörténik?

Ez azt jelenti, hogy meg kell védenünk településeink értékes zöldterületeit és termőföldjeit! A jövőben ne legyen növelhető a beépítettség mértéke. Biztosítanunk kell, hogy a jövőben ne növekedhessen a településeink beépítettsége, és termőföldjeinkre ne emeljenek gyárakat.

– Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy az egy- és kétszámjegyű főutak létesítése és felújítása kizárólag úgy történhet meg, hogy biztosítani kell a kerékpárosok biztonságos közlekedését is az adott útszakaszon?

Ahhoz, hogy az emberektől elvárhassuk a közlekedési szokásaik átalakítását, meg kell teremtenünk a szükséges infrastruktúrát, így vonzóvá tudjuk tenni az alternatív környezetbarát közlekedési módokat, a tömegközlekedés mellett a kerékpározást is. Ezért nagyon fontos, hogy a közúthálózatunk fejlesztésekor kötelező legyen kerékpárutak és sávok tervezése és létesítése.

A sajtótájékoztatót élőben is közvetítettük Facebook oldalunkon: